konstrukce - zakázková výroba přípravků

O nás
Konstrukce
Výroba
Produkty
Seřizovací prvky
Reference
EU projekty
Kontakt

Svařovací přípravky včetně integrace

Svařovací přípravky včetně integrace

Kompletní dodávka přípravků, svařenec pomocný rám nápravnice pro akci volvo. Celkem 6 operací včetně značení a manipulace. Konstrukce, výroba, montáž, zapojení médií, elektro + pneu od projektu po zprovoznění, programování a samotná integrace do robotické buňky motoman a dodržení požadovaného termínu. Specialitou těchto přípravků jsou námi vyvinuté svěráky spolu s využitím našich samosvorných upínacích jednotek se 150 mm zdvihem.

Jednoůčelové zařízení pro bodové svařování

Jednoůčelové zařízení pro bodové svařování

Jednoůčelové zařízení pro bodové svařování trubek. Kompletní dodávka od konstrukce, výrobu, zapojení včetně médií a eletro části s následným programováním čili celé zprovoznění dle požadavku zákazníka. Základnou tohoto zařízení  je samonosný mobilní rám s možností výměny přípravku pro případnou další modifikaci opět s využitím našich stavebnicových prvků. Bezpezpečnost zařízení řešena pomocí optických závor. Splněný termín a úspěšné odzkoušení stroje je nám odměnou na této akci.  

Výroba přípravků pro přivařování matic

Výroba přípravků pro přivařování matic

Kompletní výroba svařovacích přípravků v tomto případě pod lis pro navařování matic středěných keramickým čepem s ofukem. Kontrolní přípravek pro zjištění přítomnosti matic. Výroba, montáž, odzkoušení chlazení a zapojení čidel s výstupem do konektoru . Dokumentace, návod, schema el. zapojení. Ukázka provedení na obrázcích.

Kontrolní přípravky

Kontrolní přípravky

Pro příklad uvádíme přípravek pro měření pozice plastového dílu z montážní linky. Úchylkoměr na přesném  lineárním vedení, upínání dílu pomocí vačky s odpruženým vedením. Kalibrace pomocí vedle loženého kalibru. 

Přesná montáž - nástrojařské práce

Přesná montáž - nástrojařské práce

námi navrhnuté mechanismy dovedeme do konečné podoby a odzkoušíme k funkčnosti. Přesné dolícování dílů a pečlivost práce = fungující celek netradičního či speciálního řešení. Na obrázku ukázka obrácené kleštiny pro upínání trubky za vnitřní průměr. V tomto případě se jedná o segmenty.

Strojní výroba dílů

Strojní výroba dílů

Zabýváme se zakázkovou výrobou zejména tou, která souvisí s naší konstrukcí svařovacích přípravků. Dále nabízíme výrobní  kapacity pro firmy využívající strojní díly ať už jako součásti svých výrobních zařízení či  samostatné přípravky pro realizaci jejich produkce. Výroba dílů dle naší výrobní dokumentace, výroba dílů, sestav dle dokumentace nebo dle vzoru zákazníka, včetně povrchových úprav, tepelného zpracování, dle dohody měrové protokoly 2D,3D, strojní díly, nástrojařské díly, náhradní díly, úpravy stávajících dílů, obrobky, výpalky, stavebnicové díly, seřizovací podložky.

montážní přípravky

montážní přípravky

Ruční i řízené přípravky od konstrukce až po zprovoznění. Ukázkou je přípravek na lisování gumových korunek, kde je třeba nalisovat díl s přesahem 4 mm. Z ručního přípravku jsme se propracovali k pneumaticky řízenému přípravku se dvěmi hnízdy.

Montáže, úpravy

Kromě konstrukce, výroby a montáže nových přípravků se zabýváme rovněž úpravami přípravků stávajících. Například změna reference nebo přistoupení další operace, zkvalitnění stávající výroby např. kvůli přístupnosti svařovací hubice atd. U těchto změn je podstatnou částí také montáž do sestavy na starém přípravku. Demontáž, montáž, opětovné zapojení u zákazníka.I tyto práce dokážeme nabídnout. 

Úpravy dílů, náhradní díly,

Úpravy dílů, náhradní díly,

Prodloužení životnosti dílů či náhradní díly dle vaší dokumentace i takové poptávky zpracujeme a nabídneme. To vše při dodržení smluveného termínu a samozřejmě v případě potřeby včetně demontáže, montáže u Vás. 

Kontrolní přípravky pro navíječe bezpečnostních pásů

Kontrolní přípravky pro navíječe bezpečnostních pásů

Přípravky pro kontrolu výrobního procesu různých částí navijáku bezpečnostních pásů. Ať už pro test samotných komponent nebo pro samotné uvolnění dílů při náběhu výroby či mezioperační kontroly. A to jak kontrolní přípravky systému ok/nok tak přípravky s úchylkoměry.

Svařence, obrábění

Svařence, obrábění

Kromě svařovacích přípravků respektive drobnějších dílů, nabízíme i výrobu svařenců pro přípravky většího charakteru (svařence nad 1 tunu). Ať už se jedná o různé palety nebo základní rámy přípravků např. pro kolejová vozidla. Opět jako dílčí dodávky nebo jako dodávky celku tzn. svaření, žíhání, obrábění, povrchové úpravy. Zkušenosti s touto výrobou nám otevírají další hranice, kterými jsou pro zákazníky i možné kooperace strojní výroby ať už jako celku nebo dílčím způsobem. tzn. třeba pouze obrábění. Pro tento druh výroby jsme schopni nabídnout i montáže celků, zaměření i ustavení.

Značící přípravek

Značící přípravek

Dalším příkladem je jednoduchý přípravek pro značení určených otvorů  v dílu pro finální montáž. Založení dílů na centrovací čepy, ručně sklopkou upnutí dílu a vymezení vůle. Obsluha provede ruční značení lihovým popisovačem. Aretace polohy sklopky drží vhodně zvolený magnet. 

Kontrolní prizmata, náhradní díly

Kontrolní prizmata, náhradní díly

Přípravky pro následnou kontrolu (na první obrázku dvě sestavy pod sebou) jakožto i pro svařování dílců (na prvním obrázku příklad nýtovacího přípravku) je nedílnou součástí, kterou zabezpečujeme se stejnou intenzitou jako samotné přípravky svařovací sloužící k produkci dílců včetně náhradní dílců pro stroje nové i stávající.

Kontrolní přípravky s kalibry

Kontrolní přípravky s kalibry

Kontrolní přípravky- konstrukce, výroba, kalibrace včetně protokolu. Zhotoveno v toleranci +/- 0,02 mm. V tomto případě s manipulačním pojízdným stolkem. Po ustavení dílu měříme, polohu ovorů v daných tolerančních polích systémem ok/nok, následně kontrola samotných otvorů vně přípravku opět ok/nok. 

Svařovací přípravky pro výfukové systémy

Svařovací přípravky pro výfukové systémy

Kompletní dodávka svařovacích přípravků pro výfukové systémy od podsestav až po finální sestavu. Kromě finálního elektrozapojení do svařovací buňky kompletní dodávka opět počínaje konstrukcí přes výrobu, montáž v základním nastavení na nominální hodnoty poté odladění na díly. Celkem 3 sestavy přípravků po 2 ks.

Jednoúčelové montážní zařízení

Jednoúčelové montážní zařízení

Jednoúčelové montážní zařízení pro lisování gumových silentbloků, šroubů, pouzder a zajišťovacích podložek. Součástí pracoviště je nýtovací stanice se zakládacím přípravkem pro nýtování podsestavy do samotného montážního pracoviště. Celé zařízení je konstruováno s požadovanou senzorikou pro založení dílů a jejich výslednou kontrolu sestavy úplnosti. Všechna pracoviště jsou řízena přes jeden ovládací panel a součástí je samozřejmě bezpečnost v tomto případě na vstupu pomocí optických závor. Jednoúčelové montážní zařízení jsme dodali od A do Z, konstrukce, výroba, montáž, programování, oživení, odzkoušení instalace.

Kliknutím na obrázek spustíte video.

Jednoúčelové zařízení na řezání závitů

Jednoúčelové zařízení na řezání závitů

Jednoúčelové zařízení pro řezání závitů do ocelového vylísku z plechu pro levý a pravý díl. 1.operace založení dílu do přípravku, upnutí + kontrola průchodnosti otvoru pod závitem. 2. operace vyřezání závitu + kontrola laserovým čidlem s vyhodnocením o přítomnosti závitu. 3. operace kalibrace závitu. 4. operace měření rovinnosti dílu po závitování. 5. operace vyhození dílu do skluzu ok díl nebo propadu nok díl. 

Kliknutím na obrázek spustíte video.

Svařovací přípravek bodovací

Svařovací přípravek bodovací

Svařovací řípravek pod lis pro díl ve tveru krabičky s dvěmi body. Plovoucí spodní část eliminuje seřizování vlivem opotřebení svařovací čepičky a oba body s pevnou horní částí jsou řešeny přesuvem po ineárním vedení. Přípravek komplet seřiditelný ve všech směrech. provedení pro levý a pravý díl výmenými figurami.

Svařovací přípravky pro výfukové systémy

Svařovací přípravky pro výfukové systémy

Svařovací přípravky pro výfukový systém. 3 sestavy přípravků pro 3 operace četně celkové sestavy. Kompletní konstrukce dle požadavku zákazníka prověření přístupnosti svařovacích hubic. Výroba, zapojení pneumatiky a elektriky v tomto případě zakončena pouze vyvedení do rozvodné bedny a seřízení na nominálníc hodnoty. Srřední do robotické buňky pomocí standartních upevnovacích platlí se středícími čepy. 

Svařovací přípravek

Svařovací přípravek

Výroba duplicitního svařovacího přípravku včetně zapracovaných změn. Ustavování obou dílů na odpružený čep se spodním ofukem. Boční odpružené chladící mosazné kostky a seřiditelné přítlaky s Cu kryty na rameni upínky. Základní deska dural tl. 30 mm s centrovacími otvory pro ukotvení k otočnému stolu.

Provizorní přípravky

Provizorní přípravky

Ukázka řešení provizorního přípravku pro zkušební sérii několika málo desítek kusů pro projekt scania. Základní svařený a obrobený rám spolu s ručním upínáním a středěním pomocí čepů. Přípravek pro podélník -  Celá sestava otočná na stojanech je aretována jednoduchým způsobem upínkou. Přípravek pro výztuhu koncipován jako pevný na rám do svařovací buňky. Konstrukce, výroba, pú, montáž, doprava, odzkoušení. Pro seřízení dodány vymezovací podložky 0,5mm a 1 mm.  - vše ve stanoveném termínu

Svařovací přípravek

Svařovací přípravek

Svařování nákružku pro lambda sondu na plášť. Ustavení spodního dílu na centrovací odpružený čep s ofukem, podepřený kulovými čepy a rovněž plovoucí ramena s kulovými čepy zapezpečují rovnoměrné upnutí. Pomocí horníupínky ideálně vystředíme svařovaný nákružek, který se pomocí samosvorného mechanismu zazámkuje. Správnou polohu upnutých dílců senzorujeme. Výstupem je sdružený konektor vzduch - elektro pro zapojení k robotu

Svařovací přípravky se stojanem

Svařovací přípravky se stojanem

Kompletní sada přípravků pro svařování vany. 6 operací , 6 příúravků plus  el. ovládací stojan. Základní desky zhotoveny z broušeného duralu, kapsy pro manipulaci, seřiditelná hnízda přes seřizovací kameny a podložky, dorazové stavitelné čepy a přítlaky, šablony pro bodovací kleště.

svařovací přípravek sloupku řízení

svařovací přípravek sloupku řízení

U těchto přípravků jsme bojovali hodně s místem pro přístupnost hubic ke svarům. Základem se stal vzdušný rám, který je koncipován jako svařenec z tažených plocháčů. Specialitou je samosvorný pojezdový mechanismus, který nám umožňuje rozjezd až 200 mm a následné zamknutí a to jak ručně tak pneumaticky.

Podsestava svařovacího přípravku pro navařování lambda sondy

Podsestava svařovacího přípravku pro  navařování lambda sondy

Podsestava na svařovací přípravek včetně přípravy elektro, pneu, montáž do funkční sestavy včetně dopasování středících trnů na díly a následné montáže u zákazníka. Kompletní dodávka včetně konstrukce. Využití seřizovacích prvků mechanus pro snadné seřizování.