konstrukce - zakázková výroba přípravků

O nás
Konstrukce
Výroba
Produkty
Seřizovací prvky
Reference
EU projekty
Kontakt
konstrukce přípravků

Nabízíme konstrukční kapacity v oboru svařovací přípravky a jednoúčelová zařízení. Návrh řešení, následné návrhy pro schvalování ve 2D, 3D vycházejí nejen z našich zkušeností, ale hlavně ze zvyklostí komfortu ovládání pro zákazníka. Od nakupovaných dílů až po systém upínání, zakládání apod. Zkrátka funkční a jednoduchá řešení. Výstup dat standartně *.stp nebo formáty Catia.

Výkresová dokumentace a to jak ve 3D nebo 2D je přehledná jak pro zadavatele, zhotovitele až po pracovníky montáže včetně návodů k obsluze. Proto i nákupčí může pracovat s excelovskými soubory a nepotřebuje se nutně probírat hromadami výkresů a navíc vše je propojeno s modely a tak i případné změny jsou snadnější. V rozpizskách jsou komplet katalogová čísla komponent výrobců = plně funkční, přehledné. Kvalitně zpracovaná dokumentace a podklady šetří čas nám všem a to i po delší době fungování celého projektu a dobře to víme. Samozřejmě zvyklosti zákazníka jsou zapracovány do doumentace stejně jako např. požadavky při schvalování viz. soubor ke stažení výše.

Výkresová dokumentace

Výkresová dokumentace

Součástí každé dokumentace nového přípravku je kromě 3D modelu výkresová dokumentace ve 2D a to většinou ve formátech *.dxf a *.pdf. Spolu s rozpizskami a návody k obsluze. Další data vždy na vyžádání. V našem systému ne zcela používáme klasické pozicování, ale v sestavách je popis dílů vyráběných i nakupovaných ať už mechanických tak i rozvodu vzduchu či zapojení čidel. Tentozpůsob se nám osvědčil zejména při následné orientaci v dokumentaci ať už při montáži sestav nebo potom pro údrždu koncového zákazníka, kdy není třeba zdlouhavě hledat pozice, ale stačí se podívat na popis komponent v sestavě. Pro nahlédnutí níže soubory ke stažení.

Svařovací přípravky pod lis

Svařovací přípravky pod lis

ukázka kostrukce svařovacích a kontrolních přípravků pod lis pro navařování matic. V ukázce klasické i se speciální elektrodou. Vše s keramickými čepy a ofukem a chlazením. Výškově seřiditelné. Samozřejmostí je popis funkce s náhledem k obsluze. Viz. soubor ke stažení.