konstrukce - zakázková výroba přípravků

O nás
Konstrukce
Výroba
Produkty
Seřizovací prvky
Reference
EU projekty
Kontakt

MECHANUS s.r.o.

MECHANUS s.r.o.

jsme firmou zabývající se kompletními dodávkami a řešeními svařovacích přípravků, jednoúčelových zařízení nejen v oblasti automotive. Více než desetileté zkušenosti směřujeme k ověřeným řešením od návrhu, samotnou konstrukci, výrobu, odladění, odzkoušení, programování čili kompletní dodání finálního přípravku, zařízení, linky. Začátkem roku 2015 jsme se přeměnili na MECHANUS s.r.o.a od té doby jsme realizovali jiz několik set zakázek. Naší největší předností je právě zkušenost s konstrukcí svařovacích přípravků, operativní řešení a zejména spolehlivost celého našeho celku. Naším cílem je dlouhodobá spolupráce a podle toho se i chováme, jednáme a pracujeme. Jednoduše necháváme naši práci mluvit za nás.

SPECIALIZACE: 

Jednoúčelová zařízení. Svařovací, obráběcí, montážní, kontrolní.

Svařovací a bodovací přípravky.

Svařovací přípravky pro těžký průmysl, montáže technologických celků. 

Kontrolní přípravky. 

Produktové speciály pro svařování a upínání.

Seřizovací prvky. 

Výroba náhradních dílů, provizorní přípravky.

Rework, reverzní engineering, 3D tisk.

YOUTUBE: do vyhledávání stačí napsat "jednoúčelová zařízení mechanus"

Vývoj aplikací pro manipulace.

Vývoj aplikací pro manipulace.

Potřebujete manipulovat s dílem, který svými rozměry a hmotností převyšují nosnost stávajícího robota? Nebo máte problémy s taktem manipulace či přesnosti ustavení manipulovaného dílu? Nabízíme možnost, kterou tento problém vyřešíte.

Manipulátor z kompozitního materiálu je řešením tam, kde standartní řešení končí. Jedná se o řešení pro jakýkoliv druh manipulace v automatizaci. Poskytuje všestranost s vynikajícími tlumícími vlastnostmi a tuhostí.

Dalším použitím kompozitů ve strojírenství můžou být lehké přípravky, které z hlediska ergonomie jsou a budou žádaným produktem. Subtilnější konstrukce, menší síly potřebné k akceleraci/ deceleraci např. u desek v pohybujících se zařízeních, hmotnostní limity pro rámy přípravků do otáčedel robotických pracovišť až po snadnou manipulaci s celým pracovištěm, jelikož i základní rám může být z tohoto materiálu.  

Digitalizace

Digitalizace

U projektů překračující rámec jednoúčelového zařízení či samotných přípravků, spolupracujeme s firmou SIDAT DIGITAL, která přináší nové typy praktických řešení s uplatněním strategie Industry 4.0 v českých i slovenských podnicích a podporuje vznik aplikací v kterých dochází ke vzájemnému propojení fyzických výrobních systémů s digitálními technologiemi.

Lehké přípravky z kompozitu

Lehké přípravky z kompozitu

Montážní, kontrolní, manipulační přípravky. Ergonomie je jedním ze zásadních požadavků, které se už při samotném zadání a následně konstrukci promítají do zakázek. Při použití lehčených přípravků na bázi kompozitů dosahujemedeformační podmínky a zároveň jsme schopni zkonstruovat a vyrobit přípravky, které můžou být až 13x lehčí než přípravky klasické z ocelové ocelové. S použitím kovových inzertů je hmotnost řádově 7-8x lehčí. Tam, kde není vhodná základní deska plně odlehčená může se zvolit kombinace s duralem.

Pokud použijeme kompozitové desky např. na pracovní posuvnou část jednoúčelového zařízení, rázem může být konstrukce subtilnější, reakční časy zejména akcelerace a decelerace kratší což ved k úsporám už jen v dimenzi potřebných komponentů. Obecně lze tedy říci, že přínos odlehčených přípravků je co se týká jejich hmotnosti jen jedna z mnoha výhod, které nám tato volba přináší.

3D tisk

3D tisk

3D tisk kovu nám v některých případech ulehčuje práci a výsledek je nejen zajímavý, ale i plně funkční. Tvarové díly, které by se technologicky velmi složitě vyráběly tisknemet. Naposledy jsme tiskli adaptéry z materiálu 1.4301. Následně se pouze prostružily otvory, vyřízly závity a po odjehlení bylo připraveno k použití. 

Využití pro chapadla manipulátorů, tvarově složité díly nebo třeba kanály pro chlazení vdou nebo pro průtok vzduchu by v některých případech nešly vůbec zhotovit. 

Samozřejmě se nejedná jen o tisk z kovu, ale můženastat kombinace kov/ kompozit apod.

Videa

Videa

Výběr videí z realizovaných akcí .

https://youtu.be/WyuvBB7CD64

Konstrukce

Konstrukce

Návrh konstrukčního řešení, schvalování návrhů ve 3D či v náčrtu samozřejmě před zahájením výroby, zapracování dle zvyklostí zákazníka do dokumentace, odevzdání výkresové dokumentace ve 2D,3D, rozpizsky, seznam nakupovaných a rychleopotřebitelných dílů, podklady pro 3D měření - měrové protokoly, návody k obsluze, odevzdání v papírové + elektronické podobě. Následuje tpv, výroba, montáž, zapojení médií, odzkoušení to vše ve spolupráci se zákazníkem pod naším dohledem.

Stručné schéma fungování

Stručné schéma fungování

Ať už se jedná o jednoduchý přípravek , samotnou konstrukci či výrobu nebo celoé výrobní zařízení je třeba mít jasno jakou cestou půjdeme za společným cílem. Proto viz níže k nahlédnutí systém fungování při zakázce na vývoj nového produktu či či celého zařízení. Čím jasnější zadání, tím lehčí cesta.

Strojní výroba

Strojní výroba

Výroba dle naší konstrukce je další částí našich služeb. Podle potřeby konvenčním i vysokoproduktivním způsobem dle požadavků konkrétní konstrukce přípravků. Od svařenců přes klasickou strojní výrobu, nástrojařské díly až po povrchové úpravy, tepelné zpracování včetně finální montáže. Sestavením a odzkoušením předcházíme případným nedostatkům při samotné dodávce přípravků, kdy se snažíme odladit přípravek již na dílně při montáži. Dle situace nabízíme i pouze strojní výrobu dílů pro vaše stávající zařízení, rychle opotřebitelné díly, náhradní díly, alternativy ke zkvalitnění dosud používaných dílů nebo také výrobu dílů dle vaší dokumentace apod. 

Montáž, zapojení

Montáž, zapojení

Sestavený přípravek po mechanické stránce a jeho funkční odzkoušení je další důležitou součástí naší práce. Stejně tak zapojení rozvodu vzduchu či zapojení elektro. V případě potřeby úpravy programu včetně dokumentace elektro. Zkrátka finální dodávka přípravků na klíč. To platí i pro úpravy stávajících zařízení, které jsme nezhotovovali nebo jen montáže přípravků u zákazníka pokud jde např. o ustavení, rozměření případně seřízení nejlépe ve spolupráci s vaší údržbou.